fbpx Zbigniew Czarny | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zbigniew Czarny

Zbigniew Czarny

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 1978 roku

Zbigniew Czarny

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Formy finansowej pomocy państwa, jako instrumenty zarządzania rolnictwem indywidualnym w PRL”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr A.Stelmachowski, prof.dr J.Głuchowski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:30
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak