fbpx Augustyn Burkiewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Augustyn Burkiewicz

Augustyn Burkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 1978 roku

Augustyn Burkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawno polityczne problemy budowy i eksploatacji polskich portów morskich w okresie międzywojennym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Donald Steyer

Recenzenci: prof.dr hab. T.Cieślak, doc.dr hab. Edwin Rozenkranz

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:41
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 10:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak