fbpx Stefan Rek | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Stefan Rek

Stefan Rek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 1979 roku

Stefan Rek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Formy, profilaktycznych działań karno-procesowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Marian Cieślak

Recenzenci: prof.dr hab.Brunon Hołyst, doc.dr hab. H.Popławski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 11:50
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 11:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak