fbpx Edward Karewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Edward Karewicz

Edward Karewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 1979 roku

Edward Karewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zrzeszenie przedsiębiorstw państw jako ogniwa systemu zarządzania gospodarką narodową w Polsce Ludowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr hab. N.Gajlowa, prof.dr hab. L.Bar

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 11:56
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 11:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak