fbpx Lech Kaczyński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Lech Kaczyński

Lech Kaczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 lutego 1980 roku

Lech Kaczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zakres swobody stron w kształtowaniu treści stosunku pracy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Czesław Jackowiak

Recenzenci: doc.dr hab. Marian Matey, doc.dr hab. Michał Seweryński

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 12:01
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 12:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak