fbpx Tadeusz Maciejewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tadeusz Maciejewski

Tadeusz Maciejewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 marca 1980 roku

Tadeusz Maciejewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kodyfikacje gdańskiego prawa miejskiego z XVIII wieku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Edwin Rozenkranz

Recenzenci: prof.dr hab. Witold Maisel, prof.dr Zbigniew Zdrójkowski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 13:27
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 13:27
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak