fbpx Stanisław Cora | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Stanisław Cora

Stanisław Cora

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 1980 roku

Stanisław Cora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zwrot sprawy do postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Marian Cieślak

Recenzenci: prof.dr L.Lipczyńska, doc.dr hab. H.Popławski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: piątek, 19 maja 2017 roku, 13:33
Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 maja 2017 roku, 13:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak