fbpx Mirosław Koziński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Mirosław Koziński

Mirosław Koziński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 czerwca 1981 roku

Mirosław Koziński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Umowa gwarancyjna w międzynarodowym obrocie handlowym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Jan Łopuski

Recenzenci: prof.Pazdan, prof.Jakubowski, doc.Jerzy Młynarczyk

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 7:50
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 7:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak