fbpx Roman Olszewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Roman Olszewski

Roman Olszewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 1983 roku

Roman Olszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„List gwarancyjny jako jedna z form umowy o charakterze gwarancyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Jerzy Młynarczyk

Recenzenci: prof.dr D.Duda, doc.dr M.Chorzelski, doc.dr Hołowiński

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 8:05
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 8:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak