fbpx Michał Went | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Michał Went

Michał Went

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 maja 1983 roku

Michał Went

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność osób utrzymujących hotele i podobne zakłady za mienie wniesione przez gości”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Jerzy Młynarczyk

Recenzenci: prof.Szpunar, doc.A.Cieślakowa, prof.Nowakowski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 8:26
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 8:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak