fbpx Michał Bank | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Michał Bank

Michał Bank

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 1983 roku

Michał Bank

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pozycja prawna przedsiębiorstwa państwowego w II Rzeczypospolitej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr Jerzy Harasimowicz, prof.dr Cezary Kosikowski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 8:39
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 8:39
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak