fbpx Jerzy Ciszewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jerzy Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 1983 roku

Jerzy Ciszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastępstwo inwestycyjne (zagadnienia cywilno-prawne)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Alina Kędzierska-Cieślak

Recenzenci: prof.Kosik, prof.Andrzej Wąsiewicz

Dyplom nr 968.


Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 9:01
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 9:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak