fbpx Bożena Sobal | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Bożena Sobal

Bożena Sobal

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 listopada 1985 roku

Bożena Sobal

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej w latach 1923-1934 w ZSRR na tle konstytucjonalizmu socjalistycznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Recenzenci: prof.dr hab.J.Szreniawski, prof.dr hab. T.Langer

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 9:54
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 9:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak