fbpx Lech Lamenta | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Lech Lamenta

Lech Lamenta

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 1985 roku

Lech Lamenta

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawno-finansowe instrumenty polityki państwa wobec indywidualnej gospodarki rolnej w Polsce Ludowej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Jadwiga Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr hab. H.Remiger, doc.dr hab. J.Kornacki

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 9:59
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 9:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak