fbpx Milian Swora | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Milian Swora

Milian Swora

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 1985 roku

Milian Swora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja kuratora sądowego w resocjalizacji skazanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Henryk Popławski

Recenzenci: prof.O.Górniok, prof.J.Radzicki, doc.Jundziłł

Gdańsk, 27 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 10:32
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 10:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak