fbpx Adam Jedliński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Adam Jedliński

Adam Jedliński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 1986 roku

Adam Jedliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Umowne nabycie spółdzielczego prawa do lokalu typu własnościowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Alina Kędzierska-Cieślak

Recenzenci: prof.dr hab. J.Kosik, doc.dr hab. B.Gawlik

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 11:21
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 11:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak