fbpx Józef Rodziewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Józef Rodziewicz

Józef Rodziewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 1986 roku

Józef Rodziewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ograniczenia samodzielności sądu cywilnego w procesie ustalania podstawy faktycznej orzeczenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Slawomir Dalka

Recenzenci: prof.dr hab. Z.Resich, prof.dr hab. M.Tyczka

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 11:35
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 11:35
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak