fbpx Albin Romuald Waśniewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Albin Romuald Waśniewski

Albin Romuald Waśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 listopada 1987 roku

Albin Romuald Waśniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawne usytuowanie pracowniczych ogrodów działkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Jan Szachułowicz

Recenzenci: doc.Bronisław Jastrzębski, prof.Andrzej Stelmachowski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 12:33
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 12:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak