fbpx Adrian Galasiewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Adrian Galasiewicz

Adrian Galasiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 1988 roku

Adrian Galasiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie akredytywy dokumentowej w obrocie gospodarczym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Kazimierz Kruczalak

Recenzenci: prof.dr hab. Maksymilian Pazdan, doc.dr hab.Jerzy Młynarczyk

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 12:47
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 12:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak