fbpx Janusz Wiśniewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Janusz Wiśniewski

Janusz Wiśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 1989 roku

Janusz Wiśniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Postępowanie pojednawcze w sporach pracowniczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Czesław Jackowiak

Recenzenci: prof..dr hab. Sławomir Dalka, prof.dr hab. K.Kolasiński

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 12:56
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 12:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak