fbpx Ryszard Paszkiewicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Ryszard Paszkiewicz

Ryszard Paszkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 1989 roku

Ryszard Paszkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przymus i jego środki w prawie polskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Tomasz Langer

Recenzenci: prof.Łastacz, doc.Zieliński

Gdańsk, 01 grudnia 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 13:54
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 13:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak