fbpx Hanna Hipper | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Hanna Hipper

Hanna Hipper

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 1987 roku

Hanna Hipper

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wzorce umowne w przewozie ładunku drogą morską”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof.dr hab. W.Górski, doc.dr hab. Wojciech Adamczak

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 14:03
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 14:03
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak