fbpx Wiesław Kraluk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wiesław Kraluk

Wiesław Kraluk

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 maja 1991 roku

Wiesław Kraluk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Doktrynalne i normatywne podstawy demokracji bezpośredniej w konstytucjonalizmie państwa realnego socjalizmu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab.Leszek Garlicki

Recenzenci: prof.Kudej, prof.Tomasz Langer, prof.Andrzej Pułło

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 12:21
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 12:21
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak