fbpx Krzysztof Janczukowicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Janczukowicz

Krzysztof Janczukowicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 1993 roku

Krzysztof Janczukowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kara łączna w polskim prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Marian Cieślak

Recenzenci: prof.Waszczyński, prof.Michalska-Kunicka

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 13:17
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 13:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak