fbpx Alina Wypych-Żywicka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Alina Wypych-Żywicka

Alina Wypych-Żywicka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 1995 roku

Alina Wypych-Żywicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Urszula Jackowiak

Recenzenci: prof.Grzegorz Goździewicz, prof. Wiktor Jaśkiewicz

Gdańsk, 27 listopada 2021 r.

Data publikacji: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 13:47
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 14:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak