fbpx Andrzej Burzak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Andrzej Burzak

Andrzej Burzak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 listopada 1995 roku

Andrzej Burzak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastępstwo w prawie cywilnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Alina Kędzierska-Cieślak

Recenzenci: prof.dr hab. B.Gawlik, prof.dr hab. J.Jabłońska-Bonca

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 13:55
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 13:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak