fbpx Adam Wiśniewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Adam Wiśniewski

Adam Wiśniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 1996 roku

Adam Wiśniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wolność słowa. Studium prawnoporównawcze.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Leszek Starosta

Recenzenci: prof.dr hab. Tomasz Langer, prof.M.Zieliński

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 13:59
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 13:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak