fbpx Jarosław Warylewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jarosław Warylewski

Jarosław Warylewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 listopada 1997 roku

Jarosław Warylewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zgoda pokrzywdzonego w polskim prawie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Mirosław Surkont

Recenzenci: prof.dr hab. O.Górniok, prof.dr hab.A.Wąsek

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 11:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 maja 2017 roku, 11:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak