fbpx Krzysztof Grajewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Grajewski

Krzysztof Grajewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 1999 roku

Krzysztof Grajewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Immunitet parlamentarny w prawie polskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Andrzej Pułło

Recenzenci: prof.UŚ, dr hab. Marcin Kudej, prof.UG, dr hab. Andrzej Szmyt

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 11:32
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 maja 2017 roku, 11:32
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak