fbpx Anna Dobaczewska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Dobaczewska

Anna Dobaczewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 maja 1999 roku

Anna Dobaczewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja nadzoru bankowego w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.UG, dr hab. Andrzej Drwiłło

Recenzenci: prof.UAM, dr hab. Jerzy Małecki, prof.UMK, dr hab. Bogumił Brzeziński

Dyplom nr 1760.


Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 11:43
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 maja 2017 roku, 11:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak