fbpx Piotr Bielski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Piotr Bielski

Piotr Bielski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 czerwca 1999 roku

Piotr Bielski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym (zagadnienia cywilno-prawne)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Kazimierz Kruczalak

Recenzenci: prof.dr hab. Aleksander Oleszko, prof.dr hab. Józef Frąckowiak

Gdańsk, 03 grudnia 2021 r.

Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak