fbpx Beata Kolarz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Beata Kolarz

Beata Kolarz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 1999 roku

Beata Kolarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920-1922”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Tadeusz Maciejewski

Recenzenci: prof.dr hab. Andrzej Sylwestrzak, prof.dr hab. Krzysztof Krasowski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:31
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak