fbpx Przemysław Kierończyk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Przemysław Kierończyk

Przemysław Kierończyk

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 1999 roku

Przemysław Kierończyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Geneza konstytucji litewskiej z 1992 r.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab.Andrzej Pułło

Recenzenci: dr hab. Andrzej Szmyt, prof.dr hab. Wiesław Skrzydło

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:37
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak