fbpx Krzysztof Woźniewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Woźniewski

Krzysztof Woźniewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 listopada 1999 roku

Krzysztof Woźniewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wprowadzenie dowodu w procesie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Jan Grajewski

Recenzenci: prof.dr hab. Piotr Hofmański, dr hab. Michał Płachta, prof.UG

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:42
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 23 maja 2017 roku, 13:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak