fbpx Tomasz Bąkowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Bąkowski

Tomasz Bąkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2000 roku

Tomasz Bąkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Wojciech Szwajdler, prof. UMK, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 11 grudnia 2018 roku, 12:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak