fbpx Dorota Pyć | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dorota Pyć

Dorota Pyć

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 kwietnia 2000 roku

Dorota Pyć

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zasada zrównoważonego rozwoju a ochrona środowiska w regionie Morza Bałtyckiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof.dr hab. Janusz Gilas, dr hab. Andrzej Straburzyński, prof.UG

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 10:52
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 10:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak