fbpx Anna Machnikowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Machnikowska

Anna Machnikowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2000 roku

Anna Machnikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Recenzenci: prof.dr hab. Adam Lityński, prof.dr hab. Tadeusz Maciejewski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 10:56
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 10:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak