fbpx Wojciech Wiewiórowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wojciech Wiewiórowski

Wojciech Wiewiórowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2000 roku

Wojciech Wiewiórowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Andrzej Pułło

Recenzenci: dr hab. Andrzej Szmyt, prof.UG, dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof.UWr

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 11:22
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 11:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak