fbpx Maciej Piankowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Maciej Piankowski

Maciej Piankowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 września 2000 roku

Maciej Piankowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ochrona pracowniczych świadczeń majątkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Urszula Jackowiak, prof.UG

Recenzenci: prof.dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska, prof.zw.dr hab. Krzysztof Kolasiński

Gdańsk, 24 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 11:26
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 11:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak