fbpx Katarzyna Łasak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Katarzyna Łasak

Katarzyna Łasak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2000 roku

Katarzyna Łasak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawnomiędzynarodowa ochrona  wolności związkowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof.UG

Recenzenci: prof.dr hab. Władysław Czapliński, prof.dr hab. Urszula Jackowiak, dr hab. Piotr Daranowski, prof.UG

Gdańsk, 29 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 11:36
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 11:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak