fbpx Izabela Lach | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Izabela Lach

Izabela Lach

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2000 roku

Izabela Lach

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof.UG

Recenzenci: prof.dr hab. Władysław Czapliński, dr hab. Bożena Gronowska, prof.UMK

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 11:40
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 11:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak