fbpx Lubomira Wengler | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Lubomira Wengler

Lubomira Wengler

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2002 roku

Lubomira Wengler

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja porozumienia komunalnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof.UG

Recenzenci: prof.zw.dr hab. Eugeniusz Ochendowski, dr hab. Marek Szewczyk, prof. UAM

Gdańsk, 29 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 13:55
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 13:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak