fbpx Włodzimierz Gawrylczyk | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Włodzimierz Gawrylczyk

Włodzimierz Gawrylczyk

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lutego 2002 roku

Włodzimierz Gawrylczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpis użytkowania wieczystego i hipoteki do księgi wieczystej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab.Jerzy Młynarczyk

Recenzenci: prof.dr hab. Edward Gniewek, dr hab. Błażej Wierzbowski, prof.UMK

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 13:59
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 13:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak