fbpx Jarosław Paweł Świeczkowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jarosław Paweł Świeczkowski

Jarosław Paweł Świeczkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 kwietnia 2002 roku

Jarosław Paweł Świeczkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja zarządu w polskiej procedurze cywilnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Sławomir Dalka

Recenzenci: prof.zw.dr hab. Mieczysław Sawczuk, prof.dr hab. Janusz Jankowski

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 14:10
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 14:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak