fbpx Marcin Zieleniecki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marcin Zieleniecki

Marcin Zieleniecki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 czerwca 2002 roku

Marcin Zieleniecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakter prawny stosunku ubezpieczenia zdrowotnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab.Urszula Jackowiak

Recenzenci: prof.dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska, prof.dr hab. Herbert Szurgacz

Gdańsk, 30 listopada 2021 r.

Data publikacji: środa, 24 maja 2017 roku, 14:20
Ostatnia modyfikacja: środa, 24 maja 2017 roku, 14:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak