fbpx Katarzyna Anna Borówka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Katarzyna Anna Borówka

Katarzyna Anna Borówka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2017 roku

magister Prawa

Katarzyna Anna Borówka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzenie zastępcze wojewody”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Tomasz Bąkowski, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Radosław Giętkowski, prof.UG, prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

Dyplom nr 4226.


Gdańsk, 14 grudnia 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon polon.pdf30.85 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon recenzja_profbdolnickiego.pdf742.95 KB
PDF icon recenzja_profrgietkowski.pdf623.43 KB
Data publikacji: wtorek, 27 czerwca 2017 roku, 11:01
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 grudnia 2017 roku, 13:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak