fbpx Paweł Sebastian Bafia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Paweł Sebastian Bafia

Paweł Sebastian Bafia

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2017 roku

magister Prawa

Paweł Sebastian Bafia

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucjonalna konstrukcja systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Dorota Maśniak, prof.UG, prof. dr hab. Jan Głuchowski

Dyplom nr 4225.


Gdańsk, 14 grudnia 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_streszczeniu.pdf34.66 KB

Recenzje

Data publikacji: wtorek, 27 czerwca 2017 roku, 12:41
Ostatnia modyfikacja: piątek, 15 grudnia 2017 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak