fbpx Anna Danuta Patalon | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Danuta Patalon

Anna Danuta Patalon

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 2018 roku

magister Prawa

Anna Danuta Patalon

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zakres ochrony konsumenckiej ubezpieczonego jako podmiotu stosunku ubezpieczenia majątkowego na cudzy rachunek”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Maśniak, prof.UG

Recenzenci: prof. dr hab. Bogusław Gnela, dr hab. Marcin Orlicki, prof.UAM

Dyplom nr 4264.


Gdańsk, 22 marca 2018 r.

Streszczenie

Data publikacji: czwartek, 26 października 2017 roku, 13:44
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, 14:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak