fbpx Piotr Dembicki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Piotr Dembicki

Piotr Dembicki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 stycznia 2019 roku

magister prawa, magister inżynier elektrotechniki, inżynier zarządzania

Piotr Dembicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju w realizacji procesów inwestycyjno-budowlanych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Promotor pomocniczy: dr Diana Trzcińska
Recenzenci: dr hab. Helena Kisilowska, prof.UTH w Radomiu, dr hab. Zbigniew Bukowski, prof.UKW

Dyplom nr 4387.


Gdańsk, 24 stycznia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_piotr_dembicki.pdf67.1 KB
Data publikacji: środa, 6 czerwca 2018 roku, 14:10
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 stycznia 2019 roku, 12:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak