fbpx Marek Robert Horodniczy | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marek Robert Horodniczy

Marek Robert Horodniczy

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 kwietnia 2019 roku

magister Prawa

Marek Robert Horodniczy

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Niezawisłość sędziów sądów powszechnych pod rządami Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof.UMK, dr hab. Paweł Adrian Leszczyński, prof. AJK

Dyplom nr 4418.


Gdańsk, 23 kwietnia 2019 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon streszczenie_rozprawy_doktorskiej.pdf476.13 KB
Data publikacji: poniedziałek, 17 września 2018 roku, 10:52
Ostatnia modyfikacja: piątek, 26 kwietnia 2019 roku, 9:19
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak